Privacy en Cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Kaffka. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website https://www.kaffka.nu verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Kaffka in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Kaffka gebruikt uw persoonsgegevens voor:


de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

Voor het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten verwerken wij NAW, betaalgegevens, contactgegevens, BSN, geboortedatum, geslacht, identificatienummer, kopie ID bewijs, nationaliteit, pasfoto’s / camerabeelden, personeelsdossier deze gegevens verwerken wij op basis van afhandelen overeenkomst, communicatie, betaalverkeer en identificatie. Deze gegevens zullen wij bewaren 1 tot 6 maanden nadat de overeenkomst is afgehandeld.


relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

Voor het uitvoeren van relatiebeheer verwerken wij NAW en contactgegevens. Deze gegevens zullen wij bewaren 1 tot 6 maanden nadat de overeenkomst is afgehandeld en verwerken wij op basis van het afhandelen van een overeenkomst.


het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de website verwerken wij locatiegegevens, geslacht en nationaliteit. Deze gegevens bewaren wij 50 maanden en verwerken wij op basis van gerechtvaardigd belang.


product- en dienstontwikkeling;

Voor product- en dienstontwikkeling verwerken wij contactgegevens, echter benaderen wij alleen mensen die een overeenkomst met ons gesloten hebben. Deze gegevens zullen wij 1 tot 6 maanden nadat de overeenkomst is afgehandeld bewaren.


het bepalen van strategie en beleid;

Om strategie en beleid te bepalen verwerken wij contactgegevens, locatiegegevens, nationaliteit en NAW. Locatiegegevens en nationaliteit zullen 50 maanden bewaard worden. NAW en contactgegevens zullen bewaard worden 1 tot 6 maanden na beëindiging van samenwerkingsverband of overeenkomst. We verwerken gegevens onder gerechtvaardigd belang en uitvoering overeenkomst.


het interessanter maken van het internet aanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen;

Om het internet aanbod interessanter te maken door middel van het tonen van reclame verwerken wij cookies als wij toestemming hebben gekregen. Deze tracking cookies zijn 30 dagen geldig.


zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Kaffka, haar relaties en haar medewerkers;

Om onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Kaffka te achterhalen verwerken wij contactgegevens en NAW gegevens. Deze bewaren wij 1 tot 6 maanden nadat de overeenkomst is afgehandeld.
Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:


NAW-gegevens

bedrijfsgegevens

e-mailadres

(mobiel) telefoonnummer

technische browserinformatie

cookie ID

klik- en surfgedrag
Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Gegevensbeveiliging

Kaffka maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.
Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content te personaliseren en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.


Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.kaffka.nu